MeetVideo na Prešovskej univerzite v Prešove

Sofistikovaný videokonferenčný systém MeetVideo má svoju ďalšiu inštaláciu.

Tentokrát doplnil multimediálne vybavenie Prešovskej univerzity v Prešove, kam sme dodávali tiež multimediálne centrum pre konferencie a prednášky UniVideo a pre lingvistické učebne Linguo. Prešovská univerzita v Prešove sa tak stala plne multimediálne vybavenou univerzitou schopnou organizovať vzdialené rokovania, prednášky a školenia s partnerskými univerzitami a komerčnou sférou.

Súčasťou dodávky dvoch systémov MeetVideo na Centrum excelentnosti sociohistorického a kulturnohistorického výskumu boli aj školenia zamestnancov a ich príprava na používanie systému. MeetVideo sa tak mohlo stať súčasťou vzdelávacieho procesu okamžite po ukončení dodávky a inštalácie v decembri 2012.

Čo umožní inštalácia videokonferenčného systému MeetVideo?

Systém MeetVideo zabezpečuje pohodlné moderovanie konferencií automaticky, alebo prostredníctvom moderátora. V automatickom móde sa kamery samy natáčajú na účastníka, ktorý práve hovorí. Systém tiež automaticky prideľuje účastníkom slovo v poradí, v akom sa oň prihlásili. V prípade účasti moderátora na videokonferencii sú kamery natáčané na účastníka, ktorému slovo udelil moderátor.

MeetVideo umožňuje vytváranie rôznych kompozícií zo vstupov z kamier a z osobných počítačov účastníkov, ktorí počas konferencie s ostatnými účastníkmi zdieľajú prezentácie, grafy a iné dokumenty. Následne je možné tieto vytvorené kompozície zverejniť na internete, archivovať na rôznych miestach alebo vysielať navolenú kompozíciu priamo počas priebehu konferencie.

Inštaláciou systému MeetVideo získala Prešovská univerzita možnosť vytvoriť pre študentov a pedagogických pracovníkov ideálne prostredie na účasť na vzdialených a zahraničných prednáškach, konferenciách a workshopoch s nulovými nákladmi na presun a bez nadbytočnej administratívnej záťaže.

  • MeetVideo schéma
  • MeetingRoom Desk