Automatický režim videokonferencie

Realizácia videokonferenčného hovoru s viacerými účastníkmi môže byť pomerne náročná, a to z pohľadu technického vybavenia ako aj z pohľadu nastavenia a ovládania systému.

Rokovacia miestnosťVideokonferečný hovor si môže vyžadovať pomerne náročnú obsluhu. Typicky je v systéme potrebné ovládať prideľovanie slova v miestnosti a kontrolovať a riadiť nasmerovanie PTZ kamier tak, aby bol hovoriaci účastník korektne vo výstupnom obraze. Väčšinou býva preto pri viacerých účastníkoch systém riadený administrátorom videokonferencie resp. predsedajúcim. V tomto článku predstavíme možnosti videokonferenčného systému MeetVideo v automatickom režime, ktorý eliminuje potrebu extenzívneho riadenia a nastavovania systému pred, počas aj po konferenčnom hovore.

Príprava a konfigurácia videokonferencie

Pred samotným spustením konferenčného hovoru je potrebné pripraviť zariadenia v miestnosti. V prípade, že do konferencie má byť zapojených viac účastníkov, je potrebné zapnúť centrálne zariadenie ako aj zariadenia jednotlivých účastníkov a skontrolovať nastavenia systému. Táto fáza je v systéme MeetVideo mimoriadne jednoduchá a intuitívna. Pomocou dotykovej obrazovky stačí vybrať konferenciu zo zoznamu plánovaných videokonferencií alebo vytvoriť novú. Konferenčný hovor je automaticky lokálne nahrávaný a centrálne archivovaný. Všetky výstupy sú predvolené a nie je ich nutné nastavovať a meniť. Ak chceme, aby boli mená a pozície účastníkov zobrazené v obraze, je potrebné ich do systému zadať. Ak nie, je možné ho priamo ho spustiť. Pre spustením hovoru sa odporúča skontrolovať nastavenie kamier na jednotlivé pozície, na ktorých sedia účastníci hovoru. V typickom nastavení ich nie je potrebné meniť. 

Ovládanie systému počas konferenčného hovoru

Počas samotného hovoru je potrebné v miestnosti, z ktorej sa hovor uskutočňuje, okrem distribúcie video a audio zobrazovať práve hovoriaceho účastníka v obraze. Automatický MeetVideo režim funguje veľmi jednoducho a plne samostatne. Účastníci používajú MeetVideo konferenčný set pre prihlásenie sa o slovo a sú v poradí. Aktuálne hovoriaci účastník ukončí svoj vstup stlačením tlačida na sete a automaticky dostane slovo nasledujúci účastník. Na neho sa natočí samonavádzacia kamera, ktorá má nastavenú jeho pozíciu a tak nie je potrebné obraz prispôsobovať a korigovať počas behu konferencie. 

Spracovanie výstupov videokonferencie

Ďalším benefitom systému je automatická tvorba výstupu z konferenčného hovoru. Tento je možné po skončení hovoru preniesť napr. na USB kľúči. Na centrálnom MeetVideo serveri je zároveň takmer okamžite k dispozícii v rámci archívu výstupný video súbor. Ten je možné ďalej používať, zdieľať a pod. Nie je teda potrebný žiadny zásah administrátora a všetko sa uskutoční úplne automaticky. 

Práve jednoduchosť používania je okrem kvalitného prenosu, ovládania zariadení v miestnosti a kompatibility s heterogénnymi systémami vlastnosťou, ktorú používatelia MeetVideo najviac oceňujú. MeetVideo sa môže stať cenným pomocníkom pri spojení vašej firmy či organizácie s partnermi doma a v zahraničí. Kontaktujte nás pre viac detailov a ponuku na systém MeetVideo. 

  • MeetVideo schéma
  • MeetingRoom Desk