Novinky

 • MeetVideo na Prešovskej univerzite v Prešove

  Tentokrát doplnil multimediálne vybavenie Prešovskej univerzity v Prešove, kam sme dodávali tiež multimediálne centrum pre konferencie a prednášky UniVideo a pre lingvistické učebne Linguo. Prešovská univerzita v Prešove sa tak stala plne multimediálne vybavenou univerzitou schopnou organizovať vzdialené rokovania, prednášky a školenia s partnerskými univerzitami a komerčnou sférou.

  Súčasťou dodávky dvoch systémov MeetVideo na Centrum excelentnosti sociohistorického a kulturnohistorického výskumu boli aj školenia zamestnancov a ich príprava na používanie systému. MeetVideo sa tak mohlo stať súčasťou vzdelávacieho procesu okamžite po ukončení dodávky a inštalácie v decembri 2012.

  Čo umožní inštalácia videokonferenčného systému MeetVideo?

  Systém MeetVideo zabezpečuje pohodlné moderovanie konferencií automaticky, alebo prostredníctvom moderátora. V automatickom móde sa kamery samy natáčajú na účastníka, ktorý práve hovorí. Systém tiež automaticky prideľuje účastníkom slovo v poradí, v akom sa oň prihlásili. V prípade účasti moderátora na videokonferencii sú kamery natáčané na účastníka, ktorému slovo udelil moderátor.

  MeetVideo umožňuje vytváranie rôznych kompozícií zo vstupov z kamier a z osobných počítačov účastníkov, ktorí počas konferencie s ostatnými účastníkmi zdieľajú prezentácie, grafy a iné dokumenty. Následne je možné tieto vytvorené kompozície zverejniť na internete, archivovať na rôznych miestach alebo vysielať navolenú kompozíciu priamo počas priebehu konferencie.

  Inštaláciou systému MeetVideo získala Prešovská univerzita možnosť vytvoriť pre študentov a pedagogických pracovníkov ideálne prostredie na účasť na vzdialených a zahraničných prednáškach, konferenciách a workshopoch s nulovými nákladmi na presun a bez nadbytočnej administratívnej záťaže.

 • Prenosný variant konferenčného systému

  Kompletne mobilné MeetVideo

  Systém je postavený na klasických komponentoch MeetVideo, niektoré súčasti sú však eliminované alebo nahradené mobilným riešením. Systém v mobilnej konfigurácii pozostáva z:

  • centrálnej riadiacej jednotky v prenosnej verzii s dotykovým ovládaním,
  • samonavádzacích kamier, 
  • konferenčných súprav pre účastníkov s riadením pridelenia slova (automatické alebo moderované),
  • ľahkého audiomixpultu s prenosnou reprosústavou,
  • prenosného projekčného plátna s ľahkým video projektorom.

  Konfigurácia v rôznych zasadacích a konferenčných miestnostiach

  Oproti fixnej inštalácii sú eliminované zobrazovacie zariadenia pre účastníkov, ktoré bývajú umiestnené typicky medzi dvojicou účastníkov (alebo pre každého) . Riadiaca jednotka je dodávaná v odľahčenej prenosnej verzii. Pre lokálne riadenie sú použité PTZ samonavádzacie kamery v potrebnom počte. Ich pozície sú jednoducho konfigurovateľné prostredníctvom dotykového panelu a tak nie je pre ne problém prakticky žiadne rozloženie v rámci miestnosti (tvar, počet ľudí). Konfigurácia systému po umiestnení a zapojení komponentov prebehne za niekoľko minút. Obslúženie prepojenia s ďalšou konferenčnou jednotkou zabezpečí MeetVideo videokonferenčný server, vysielanie prostredníctvom intranetu alebo internetu MeetVideo streaming server.

  Radi vám o systéme MeetVideo poskytneme viac informácií a pripravíme návrh konfigurácie pre fixnú ako aj mobilnú verziu systému. Prosím pošlite nám základné údaje k vašej požiadavke a budeme vás obratom kontaktovať. 

 • Automatický režim videokonferencie

  Rokovacia miestnosťVideokonferečný hovor si môže vyžadovať pomerne náročnú obsluhu. Typicky je v systéme potrebné ovládať prideľovanie slova v miestnosti a kontrolovať a riadiť nasmerovanie PTZ kamier tak, aby bol hovoriaci účastník korektne vo výstupnom obraze. Väčšinou býva preto pri viacerých účastníkoch systém riadený administrátorom videokonferencie resp. predsedajúcim. V tomto článku predstavíme možnosti videokonferenčného systému MeetVideo v automatickom režime, ktorý eliminuje potrebu extenzívneho riadenia a nastavovania systému pred, počas aj po konferenčnom hovore.

  Príprava a konfigurácia videokonferencie

  Pred samotným spustením konferenčného hovoru je potrebné pripraviť zariadenia v miestnosti. V prípade, že do konferencie má byť zapojených viac účastníkov, je potrebné zapnúť centrálne zariadenie ako aj zariadenia jednotlivých účastníkov a skontrolovať nastavenia systému. Táto fáza je v systéme MeetVideo mimoriadne jednoduchá a intuitívna. Pomocou dotykovej obrazovky stačí vybrať konferenciu zo zoznamu plánovaných videokonferencií alebo vytvoriť novú. Konferenčný hovor je automaticky lokálne nahrávaný a centrálne archivovaný. Všetky výstupy sú predvolené a nie je ich nutné nastavovať a meniť. Ak chceme, aby boli mená a pozície účastníkov zobrazené v obraze, je potrebné ich do systému zadať. Ak nie, je možné ho priamo ho spustiť. Pre spustením hovoru sa odporúča skontrolovať nastavenie kamier na jednotlivé pozície, na ktorých sedia účastníci hovoru. V typickom nastavení ich nie je potrebné meniť. 

  Ovládanie systému počas konferenčného hovoru

  Počas samotného hovoru je potrebné v miestnosti, z ktorej sa hovor uskutočňuje, okrem distribúcie video a audio zobrazovať práve hovoriaceho účastníka v obraze. Automatický MeetVideo režim funguje veľmi jednoducho a plne samostatne. Účastníci používajú MeetVideo konferenčný set pre prihlásenie sa o slovo a sú v poradí. Aktuálne hovoriaci účastník ukončí svoj vstup stlačením tlačida na sete a automaticky dostane slovo nasledujúci účastník. Na neho sa natočí samonavádzacia kamera, ktorá má nastavenú jeho pozíciu a tak nie je potrebné obraz prispôsobovať a korigovať počas behu konferencie. 

  Spracovanie výstupov videokonferencie

  Ďalším benefitom systému je automatická tvorba výstupu z konferenčného hovoru. Tento je možné po skončení hovoru preniesť napr. na USB kľúči. Na centrálnom MeetVideo serveri je zároveň takmer okamžite k dispozícii v rámci archívu výstupný video súbor. Ten je možné ďalej používať, zdieľať a pod. Nie je teda potrebný žiadny zásah administrátora a všetko sa uskutoční úplne automaticky. 

  Práve jednoduchosť používania je okrem kvalitného prenosu, ovládania zariadení v miestnosti a kompatibility s heterogénnymi systémami vlastnosťou, ktorú používatelia MeetVideo najviac oceňujú. MeetVideo sa môže stať cenným pomocníkom pri spojení vašej firmy či organizácie s partnermi doma a v zahraničí. Kontaktujte nás pre viac detailov a ponuku na systém MeetVideo. 

 • Riešenie problému komunikačného jazyka

  V prípade medzinárodnej konferencie, na ktorej účastníci nerozprávajú rovnakým jazykom,  môžete využiť možnosť live simultánneho tlmočenia. Preklady vašej videokonferencie do rôznych jazykov zabezpečí systém Linguo.

 • Bezproblémová komunikácia

  Vybavte svoju zasadačku konferenčným systémom MeetVideo a komunikujte so svojimi obchodnými partnermi alebo kolegami kdekoľvek na svete. Vďaka systému troch otočných kamier sa môže do rozhovoru zapojiť každý vo firme. Najnovšia verzia prepracovaného systému MeetVideo rieši nie len náročné pripojenie veľkého počtu účastníkov, ale teraz môže každý s pripojeným zdrojom zdieľať rôzne grafické súbory, tabuľky, prezentácie, fotky či grafy.

 • MeetVideo schéma
 • MeetingRoom Desk