video conference system

Multimediálny videokonferenčný systém

Miestnosť určená na pracovné stretnutia vybavená najmodernejšími audiovizuálnymi a telekomunikačnými technológiami. MeetVideo je inovatívnym riešením ako komplexne vybaviť miestnosť určenú pre pracovné stretnutia s možnosťou videokonferencií, záznamov a tlmočníckych služieb, a zároveň s veľmi jednoduchou obsluhou.