Moduly

MeetingRoom Desk

Ovládací panel moderátora

Moderátor ovláda celú konferenciu dotykovo prostredníctvom intuitívnej aplikácie. Spravuje aktuálnu session – pomenovanie, začiatok, koniec, nahrávanie, streamovanie, mená účastníkov atď. Ovláda pripojenie do videokonferencie (EVO). Nepotrebuje žiadne komplikované nastavovania a technické zručnosti. Má k dispozícii štatistiky o dĺžke vstupov jednotlivých účastníkov.

Docking station (účastnícka stanica)

Účastníci konferencie sa o slovo hlásia tlačidlom PRIHLÁSIŤ O SLOVO, ktoré je umiestnené na konferenčnom zariadení - Docking station. Docking station ďalej obsahuje mikrofón s LED indikáciou aktivity a vypínačom. Umožňuje napájanie 220V pre externý notebook, teda účastník konferencie môže spustiť prezentáciu priamo zo svojho notebooku.

Aplikácia MeetingRoom Desk

Aplikácia MeetingRoom Desk beží na kontrolnom PC v automatickom móde. Kamery sa priebežne natáčajú vždy na účastníka majúceho slovo, ak je tento účastník v zábere danej kamery (každý účastník má kedykoľvek možnosť prevziať slovo použitím tlačidla na prevzatie slova). Ak žiadny účastník nemá slovo alebo sa kamera práve natáča na účastníka, ktorý o slovo práve požiadal, tak je video výstupom video z kamery s celkovým náhľadom na miestnosť. Video výstup je rovnaký pre všetky monitory zapojené do HDMI Splitter-u i pre oba projektory. Video výstupom je predvolené video z kamery natočenej na účastníka majúceho slovo.

Video vstupy

Kamery

 • kamery (IP/HD)
  • otočné kamery na stole (3 kusy)
  • statická kamera so záberom celej miestnosti (1kus alebo 2kusy)
 • video stream z prezentačného PC
 • video stream z externého notebooku zapojeného cez DVI
 • video streamy z video konferencie EVO
 • video streamy zo ScreenCapture aplikácií bežiacich na notebookoch účastníkov zapojených cez ETH
 • video vstupy je možné zaraďovať do layoutov pre video výstupy na monitory zapojené do HDMI Splitter-u
 • projektorový výstup miestnosti (v prípade viacerých projektorov, zobrazuje ten istý výstup)
Centrálna fixná kamera poskytuje pohľad na celú miestnosť. Automaticky natáčané kamery sledujú hovoriaceho účastníka hneď po pridelení slova. Administrátor konferencie môže manuálne ovládať kamery a nasmerovať ich aj na iného účastníka alebo miesto v konferenčnej miestnosti.